Naturligvis ønsker vi å holde oss vakre

Hvordan estetisk medisin opprettholder den naturlige skjønnheten

Smilerynker, bekymringsrynker, små linjer og arr – livet forløper i forskjellige sykluser, skriver fantastiske og tragiske historier, og kroppen vår vitner om dette, spesielt ansiktet vårt. Men hvis vi hadde valget, ville de fleste av oss heller se yngre og mer vital ut enn det som tilsvarer vår livserfaring. Estetisk medisin kommer likevel ikke på tale for mange – i det minste ikke offentlig. Hvorfor ikke, egentlig?

Hvordan eldes du?

Er du bekymret for alderen? Er du redd for å eldes utseendemessig? Hva tenker du om din biologiske og din følte alder? Kanskje hører du også til de menneskene som omgås prosessen med å eldes på en svært selvbevisst måte. Likevel har de fleste opplevd følelsen av å holde et bilde fra tidligere tider i hånden, og samtidig føle sentimentalitet eller vemod over at en del ting har forandret seg over tid. Omstendigheter i livet på den ene siden, og naturligvis utseendet på den andre siden. Beklagelsen over å ha mistet sitt ungdommelige utseende og et betydelig eldre ytre er en meget naturlig følelse.  En selvfølgelighet, da ansiktet vårt speiler vår fortid, som vi dag for dag bærer med oss. Den estetiske medisin kan ikke utrette noe mot sår på sjelen. Disse som kanskje er oppstått som følge av forspilte sjanser, feilbeslutninger eller skjebnesvangre hendelser.

Behandling

Imidlertid kan den ved tallrike muligheter, fra klassiske rynkeinnsprøytninger til laserbehandling og mesoterapeutisk hudvitalisering gir mennesker et større velbehag tilbake, gi dem en bedre selvfølelse og forbedre deres vei til en sterkere selvtillit. Fordi ofte handler det om å foreta forandringer på deler av kroppen, som tidligere har utløst store lidelser eller til og med depresjoner hos pasienter. Likevel er de fleste mennesker skeptiske overfor estetisk medisin. Ikke fordi de ikke ønsker å se yngre – eller i noen tilfeller annerledes ut.

Den vanligste årsaken til at folk avslår en behandling, er fordi de er redde for at terapien kan ha negative konsekvenser senere. Grunnen til dette ligger – etter min mening – hos oss leger. Det er store mangler på differensiert opplysning av offentligheten over mulighetene som den estetiske medisin gir. Visste du at det er mulig å foreta en nesekorrektur uten skalpell? Dessverre praktiserer for mange ikke-spesialiserte og leger med for lite etikk og utdannelse. Dette gir igjen tilsvarende utilfredsstillende behandlingsresultater.

“ Det klienter har behov for, er opplysning! Skjønnhet behøver ingen skalpell. #Estetisk medisin.“

 Twittern

„Skjønnhets-operasjoners“ dårlige rykte

Jeg praktiserer estetisk medisin uten kirurgiske inngrep – uten unntak. For å foreta nese- og øreflippkorrekturer, face-lifting, ansiktsforming, rynkefjerning samt mye mer, behøver ingen å legge seg under kniven i min praksis. Beklageligvis har samtlige foryngelsestiltak og skjønnhetsoperasjoner et dårlig rykte i offentligheten. Disse blir ofte utført på tidligere berømte personer, som stadig ønsker å være i rampelyset ved hjelp av trutmunn og kunstige implantater i brystene, eller som blir oppfattet som forsøk på krampaktig å holde fast i en for lengst svunnen ungdom. Det dårlige imaget kan forklares ved at skjønnhetsoperasjoner kun er synlige når de er av dårlig kvalitet.

Behandlingsresultater som derimot beholder det naturlige og det „ekte“ uttrykket, blir ikke utført som medisinsk inngrep, og er derfor for mange mennesker ikke mulig å forestille seg.

Skamfølelse hører ikke hjemme her

Som ekspert på området estetisk medisin, opplever jeg stadig ulike fordommer som hardnakket holdes i live. Selv om vi lever i et svært åpent, tolerant samfunn, lever menneskene ofte under en følelse av skam når det handler om ønsket om foryngelse av utseendet. Derfor tar de i de fleste tilfellene ikke bruk av de medisinske mulighetene. Og når de likevel gjør det, påstår de at utseendet deres er naturlig. Dermed ønsker de å unngå eventuelle ubehagelige reaksjoner fra omgivelsene, som ofte snakker om og dømmer skjønnhetsoperasjoner svært unyansert. Mange mennesker ønsker ikke bli omtalt og sett ned på. De ønsker slett ikke å sammenlignes med dem som har hatt skjønnhetsoperasjoner som tydeligvis har vært mislykket.

Omgangen med estetisk medisin er også et kulturelt spørsmål

Ikke bare i USA er den kunstige skjønnheten populær. Min yrkesmessige karriere førte meg til Skandinavia, hvor jeg videreutdannet meg på området estetisk medisin, men først og fremst ble kjent med en annen mentalitet i omgang med skjønnhetsoperasjoner.

Spesielt i Norge er menneskene mye mer åpne når det gjelder dette temaet. Menn og kvinner benytter de tilgjengelige produktene for å optimere utseendet, og dered forbedre sitt velvære. I dag har mennesker (spesielt i Vesten) en høyere forventet levetid enn tidligere – ved mye høyere livskvalitet. Mange føler seg derfor stadig unge og vitale når de er eldre, og ønsker å uttrykke denne indre følelsen til omverdenen. Dette har ingenting å gjøre med det grunnleggende problemet i å eldes, eller med en manglende selvtillit. Det er heller kulturforskjellene som sterkt påvirker den samfunnsmessige oppfattelsen av dette temaet, og samfunnsformene som i høyere grad orienterer seg etter den amerikanske livsstilen, som synes å være betraktelig mere åpne overfor mulighetene som den estetiske medisin tilbyr.

Et godt resultat av estetisk medisin begynner med rådgivning

Klienter som kommer til meg i min praksis, er kanskje nølende i starten, men er klare for en behandling. Jeg ville gjerne fjerne bekymringene rundt estetisk medisin fra flere mennesker, fordi jeg går ut fra at bekymringene deres også gjelder eldringsprosesser – og fordi jeg som erfaren estetisk-medisiner kan forsikre dem om at bekymringer rundt dårlige eller stigmatiserende behandlingsresultater er ubegrunnet, når behandlinger utføres profesjonelt etter de høyeste kvalitetsstandarder. Min ambisjon er å oppnå et individuelt og helt naturlig resultat. Til dette hører en intensiv og personlig rådgivning. Den opplyser om muligheter og behandlingsmetoder, samt innbefatter en konkret bildesimulasjon.

Med fototeknisk eller bildegivende diagnostikk og dokumentasjon ved hjelp av Foto-Finder, Canfield VISIA de Luxe samt Quantificare 3D LifeViz II kameraet, er en presis før-etter-gjengivelse mulig. Den viser hvilke fremtidig resultat som kan forventes, eller hvilke forbedringer som kan oppnås.

Estetisk medisin er også et JA til seg selv

Estetisk medisin betyr ikke evig ungdom, å leke Gud eller feilfri skjønnhet. Det er ikke et forsøk på å tilføre noe på en kunstig måte, som ikke allerede eksisterer. Vi estetikk-medisinere kan imidlertid støtte og forbedre, harmonisere, forbedre velbehaget samt opprettholde den naturlige skjønnheten i lengre tid. For å klare dette, må vi snakke åpent om mulighetene, positive erfaringer og anbefalinger.

I samfunnet vårt burde ingen føle seg tvunget til å måtte forandre noe på sitt utseende. Samtidig bør heller ingen dømmes for å ville forandre noe på sitt utseende etter egne ønsker.